Sledujte nás      CK  +420 603 830 556  |  Autobusová doprava +420 777 888 338 |  amano@amano.cz | Novinky

OKRUH KRÁSAMI JIŽNÍ ITÁLIE

VŠE CO NESTIHNETE PŘI POBYTU U MOŘE
Termíny zájezdu: 
25. - 30. 10. 2024
10250,-Kč

Program zájezdu

1. den - odjezd z ČR v dopoledních hodinách

2. den - v dopoledních hodinách příjezd do Vieste  - prohlídka historického centra městečka s průvodcem, odpoledne možnost koupání na zdejších krásných plážích, fakultativně možnost lodního výletu podél pobřeží, (v případě nepřízně počasí možno místním busem dojet na poutní místo Monte St.Angelo), večer přejezd autobusem na ubytování, nocleh.

3. den - po snídani se autobusem vydáme do hlavního města Apulie, kterým je Bari.

Prohlídka historického centra města s průvodcem – uvidíme hrad Castello Svevo, baziliku San Sabino, pevnost San Antonio, poutní baziliku San Nicolo, secesní budovu divadla Margarita, které dnes slouží jako muzeum. Odpoledne přejezd do oblasti jedninečných staveb „trulli“ - zde navštívíme město Alberobello, jehož historické centrum je zapsané na seznamu UNESCO, prohlídka města s více než tisíci bílými domky, které mají typické kulaté kamenné střechy, večer přejezd na ubytování

4. den - po snídani se vydáme do nádherného města Taranto. Město se nachází samém jihu Itálie a je také základnou italského námořnictva. Historické centrum města, které se rozprostírá na ostrově, si prohlédneme s průvodcem – uvidíme zde Aragonský hrad ze 14. století, katedrálu San Cataido nebo oceánografické muzeum

Odpoledne přejezd do města Matera, které je známe mimo jiné i z natáčení posledního filmu o Jamesi Bondovi. Prohlédneme si především historickou část Sassi di Matera, která je zapsaná na seznamu UNESCO a nalezneme zde staré kostely a obydlí ve skalách mezi stržemi, které je oddělují, večer odjezd na ubytování.

5. den - po snídani se vydáme autobusem do Salerna, hlavního města stejnojmenné provincie. Zde nás bude čekat krátká prohlídka tohoto přístavního města s průvodcem, kde uvidíme především katedrálu sv. Matouše a zdejší hrad. Po promenádě se přesuneme do přístavu a vydáme se na plavbu lodí k Amalfskému pobřeží – nejkrásnější pobřeží Itálie.

Městečko Amalfi si projdeme s průvodcem, navštívíme zdejší katedrálu sv. Ondřeje, ke které vede známě schodiště, podél moře se projdeme do nejmenší Italské obce Atrani, kde byla korunována Amalfská dóžata, navštívíme zdejší kostel sv. Salvatora a uvidíme Dračí skálu, po níž je tato obec postavena, odpoledne plavba lodí zpět do Salerna a odjezd do ČR.

6. den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách