Sledujte nás      CK  +420 603 830 556  |  Autobusová doprava +420 777 888 338 |  amano@amano.cz | Novinky

FRANCIE - ZÁMKY NA LOIŘE + BRETAŇ

PROČ POŘÁD JEN PAŘÍŽ, KDYŽ VE FRANCII JSOU I JINÁ NÁDHERNÁ MÍSTA !
Termíny zájezdu: 
20. - 26. 05. 2024
11800,-Kč

Program zájezdu:

1.DEN: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd přes Německo do Francie

2.DEN: dopoledne příjezd do údolí řeky Loiry - návštěva klenotů Údolí Loiry (UNESCO) - nádherné zámky na Loiře, nejprve prohlídka zámku CHAMBORD, poté přejezd do  TOURS, nocleh

3.DEN: po snídani  odjezd k nádhernému renesančnímu zámku CHENONCEAUX s malebnými zahradami, zámek "šesti žen", dále návštěva. AMBOISE - malebné město na břehu Loiry s královským zámkem, působil zde Leonardo da Vinci, podvečerní prohlídka vinařského střediska, nocleh.

4.DEN: po snídani odjezd do  VILLANDRY- zámek s jedinečnými renesančními zahradami, které jsou nejpřitažlivější ze všech, úžasné ornamenty tvořeny nejen květinami, ale i zeleninou či kořením. Odpoledne přejezd do  ANGERS - centrum kraje Anjou s monumentálním opevněným hradem, krásným starým centrem a katedrálou. Přejezd do oblasti Rennes, nocleh.

5.DEN:  po snídani Bretaň : LE MONT-SAINT-MICHEL (UNESCO) - opevněný románsko-gotický klášter stojí vysoko na žulovém ostrůvku uprostřed mořských písčin v zátoce proslulé rozdílem hladiny mezi přílivem a odlivem, poté přejezd do SAINT MALO - malebné město, přístav proslavený boji korzárů proti Angličanům. Nocleh.

6.DEN: po snídani denní přejezd do REMEŠE (UNESCO) - prohlídka jedinečné gotické katedrály, jedné z nejvýznamnějších katedrál ve Francii a vrcholné gotiky vůbec. Od 12. do 19. stol. zde byli korunováni francouzští králové. Noční přejezd přes Německo zpět do ČR.

7.DEN: Příjezd do ČR v ranních hodinách.