Sledujte nás      CK  +420 603 830 556  |  Autobusová doprava +420 777 888 338 |  amano@amano.cz | Novinky

LAGO DI GARDA - VERONA -TRENTO !!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!

4
5 denní poznávací zájezd
Termíny zájezdu: 
07. - 11. 10. 2020
4990 Kč/osoba/5dní

PROGRAM:

1. den (st): Odjezd z Litvínova, Mostu ve večerních hodinách.
2. den (čt): VERONA – město Romea a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, s řadou paláců významných rodů a kostelů s nádhernou výzdobou.
SIRMIONE – malebné městečko na jihu jezera LAGO DI GARDA, vystavěné při termálních pramenech využívaných k léčení, s malebnými uličkami ústícími k západnímu pobřeží s restauracemi a lázněmi a k východní pobřežní promenádě a plážemi. V pozdních odpoledních hodinách dojezd na ubytování.
3. den (pá): po snídani výlet do městečka MALCESINE na východním břehu jezera Lago di Garda pod pohořím Monte Baldo. MONTE BALDO – polodenní pěší turistika na hřebeni Monte Baldo. Možnost výjezdu lanovkou, toulání po horských loukách s panoramatickými výhledy na jezero Garda, Monte Alissimo, Cima delle Pozzette, pro zdatnější výstup krásnou panoramatickou cestou na CIMA DELLE POZZETE (2132 m). Z vrcholků Monte Baldo se naskýtají nádherné výhledy nejen na Lago di Garda, ale také na masív Brenta a Adamello, odpoledne prohlídka MALCESINE a přejezd lodí do městečka Limone sul Garda

4. den (so): po snídani odjezd do oblasti Bardolino – prohlídka a degustace ve vyhlášeném vinařství. Poté přejezd do - TRENTO – římské Tridentium, místo konání reformního tridentského koncilu, raně gotický dóm sv. Vigilia, chrám sv. Petra, Palazzo Pretorio, Torre Civica. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.

5.den (ne): příjezd do ČR ve velmi časných ranních hodinách